Etter at avløpslaget ble stiftet og reorganisert, har vi besluttet at all kommunikasjon med lagets medlemmer og hytteiere forøvrig skal skje gjennom denne bloggen og facebook.
Epost kan først sendes ut når vi har et godt register med så mange adresser som mulig. Vi ber alle som vil ha tilsendt epost om å registrere seg ved hjelp av skjemaet som man finner på lenken til høyre.  Legg merke til at informasjon via epost ikke vil være annet enn en påminnelse til saker som finnes på nettsiden, Facebook eller henvisninger til dokument som legges ut.
Siste nyheter kommer på facebook først for de som har det og har bedt om å få være med i den lukkede gruppen. Benytt lenke til høyre.
I eventuelle innlegg på bloggen blir du bedt om å oppgi navn og epostadresse. Da aksepterer du dermed lagring av navn og epostadresse når du «poster» på denne bloggen.
Dokumentbasen(se lenke) vil inneholde et arkiv for ulike dokument som berører avløpslaget.
Du kan sende epost, men du kan ikke regne med svar. Henvendelser i denne bloggen og på facebook prioriteres.

NB! Husk å være saklig og å vise hensyn til at det finnes flere syn på det  som det skrives om. Administrator kan og vil slette innlegg som er upassende.

Siste nytt fra felles møte Sykkylven og Stranda (24/5-19)

Dette møtet vert her oppsummert slik:
Sak: Søknad frå Sykkylven kommune og utsleppsløyve til Storfjorden gjennom ny røyrgate frå Fausa
• Det er ikkje aktuelt frå Standa kommune å gi løyve til å sleppe kloakk gjennom silanlegg til sjø på Fausa.
• Kommunen aksepterar moderande reinseanlegg, og at utslepp frå desse vert samla for heile området på Fausa.
Forslag til ny samla løysing:
Sykkylven kommune trekk søknad av 01.09.17.
Prosessvatnet frå renseanlegga blir samla i ei kommunal pumpeleidning for området, som så skal koplast til røyrgata til Stranda energi.
Det skal etablerast kommunale infiltreringsgrøfter slik at desse kan nyttas når røyrgata til Stranda energi er avstengt ( ca 32 dagar pr år totalt.) Infiltreringsgrøftene skal etablerast slik at prosessvatnet ikkje går i Nysætervatnet.
Renseanlegga har krav om min 92 % rensing og UV behandling av prosess vatnet.
Det skal settas i gong med prosjektering. Det er behov for ca. 500 000 kroner til å prosjektere fram ny løysing. Kostander skal fordelast 60 % på Sykkylven og 40 % på Stranda.
 Der skal ikkje prosjekterast med ei felles løysing for vatn.
Det skal opprettas eit VAR område for Nysætra/Fjellsætra og Fausa.
Dette skal samkøyrast for Stranda – og Sykkylven kommune for å få like vilkår.
Administrasjonane i kommunen samkøyrer dette.

Om bloggen

Her kan du peke på overskriften og legge inn kommentarer på selve løsningen vi har valgt for kommunikasjon.