Etter at avløpslaget ble stiftet og reorganisert, har vi besluttet at all kommunikasjon med lagets medlemmer og hytteiere forøvrig skal skje gjennom denne bloggen og facebook.
Epost kan først sendes ut når vi har et godt register med så mange adresser som mulig. Vi ber alle som vil ha tilsendt epost om å registrere seg ved hjelp av skjemaet som man finner på lenken til høyre.  Legg merke til at informasjon via epost ikke vil være annet enn en påminnelse til saker som finnes på nettsiden, Facebook eller henvisninger til dokument som legges ut.
Siste nyheter kommer på facebook først for de som har det og har bedt om å få være med i den lukkede gruppen. Benytt lenke til høyre.
I eventuelle innlegg på bloggen blir du bedt om å oppgi navn og epostadresse. Da aksepterer du dermed lagring av navn og epostadresse når du «poster» på denne bloggen.
Dokumentbasen(se lenke) vil inneholde et arkiv for ulike dokument som berører avløpslaget.
Du kan sende epost, men du kan ikke regne med svar. Henvendelser i denne bloggen og på facebook prioriteres.

NB! Husk å være saklig og å vise hensyn til at det finnes flere syn på det  som det skrives om. Administrator kan og vil slette innlegg som er upassende.

Om bloggen

Her kan du peke på overskriften og legge inn kommentarer på selve løsningen vi har valgt for kommunikasjon.